perjantai 15. kesäkuuta 2018

(14.) Lisää myöhemmin tehtyjä huomioita

579.. Lapsena koululuokalla huomaa, että lapset ovat useimmiten kiinnostuneet eri ammattialoista, ja nekin jotka samoista niin hiukan eri asioista niissä. Samoin harrastuksissa,jotkasiis valitaan oman kiehtoutuneisuuden mukaan, huomaa, että kukin harrastaa vähän eri tyylillä: jokaisella on oma lokero, että millainen on, mitä saa aikaan, mistä on kiinnostunut ja millaista jaksaa paljon. Niin että voisi kuvitella, ettäjos tuo kunkin harrastuneisuuden kohde olisi hänen tulevaisuuden ammattinsa, harrastuksensa ja elämänpiirinsä, niin jokaisella olisi eri ammatti,eri lokero, ei kilpailua ollenkaan. On kuin kilpailu olisi aloittelijan teoriaperspektiivin opettelemisen tarpeesta lähtöisin, siis mm koulusta. Ja kentie siitä, etteivät kaikki yritä löytää rakentavaa paikkaa harrastuneisuudelleen maailmassa, yhteiskunnassa.

580. Minulla on nyt aika kauan ollut rahapuu eli alle kympin maksava viherkasvi, jonka sanotaan opettavan rahasta rikkaiden taitoja. Aluksi en oppinut siitä mitään, näyttivätpähän vain kaikki rahanansaitsemisideani sen valossa ei-kelvollisilta. Mutta muutaman kuukauden sitä viherkasvinani pidettyäni opin ostamisen tadiosta, ostoksissa onnistumisesta sellaista, mitä olen pitänyt rikkaiden, varakkaidenpiirteitä, muttei minulla niin rahaa ole vaan pikemminkin rahapula, mutta jo vähällä rahalla joskus ostaen, kun satsaa ostoksen valintaan ja on avoinna mahdollisuuksille, joita etenkin tarjoukset tuovat (eri asia kuin ale),niin oppii niistä asioista, joihin välineitä tai tarvikkeita ostaa, vähän niin kuin olen olettanut rikkaidenoppivan. Voiko olla, että sama paljon satsaamisen lähestymistapa työhön sovellettuna antaisi haaveammatin? Tai ainakin jotakin, mihin oiekasti sovit.
 Lainaus tekstistäni http://tunteetjatekemisentapa.blogspot.com/2018/01/kasitoiden-tekemisen-mahdollisuuksista.html
 "26.7.2018   Mietin tässä, voikose, että iltaisin vaikuttaa olevan vaarallista liikkua ulkona täällä, missä asun, johtua naistenlehden lukemisen vaikutuksesta? Ehkä ne, jotka kirjoittavat naistenlehteen tai ovat sen juttujen aiheina, ovat usein käsityöihmisiä, joilla kuulemma on hyvät mahdollisuudet harrastaa käsitöitä ja kodin laittamista ym. Mutta eivätkö sellaiset ihmiset usein ole sellaisia, jotka eivät ainakaan alkuun tee sen kummempaa käsityötä kuin muutkaan mutta ovat lopun aikaa tekemättä mitään erityisempää. Joku laskee sen tropiikinoamisuudeksi, joku lartautumiseksi tai tyytyväisyydeksi ihan vain yhteen tai muutamaan elämänpiirin juttuun, kun taas nuori aikuinen yleensä rientäisi kaupungilla menosta toiseen, puuhaisi vaikkapa noissa kahdessa viikossa paljon kaikenlaista ja olisi hänell' mahdollisuus käsitöihinkin, ne vain eivät sdujuisi kyllin hyvin,mutta osin se on sitä, etteivät materiaalit ole oikein hyvät, ja hän luulee sen johtuvan rahojen puutteesta tms, mutta luulen sen johtuvan vääränalisesta ostamisen tavasta: pitäsi hankkia rahapuu (maksaa alle 10 euroa) eli viherkasvi, josta oppii mm ostamisen taitoa ym rahaan liittyvää ihan vain pitämällä sitä viherkasvinaan ja hoitamalla niin kuin kasveista itse ymmärtää. Ostoksissa onnistumisesta olen kirjoittanut blogia http://asiakkaanavain.blogspot.fi .  Ennen kaikkea näyttää olevan tarpeellista latautua kuhunkin ostokseen ja olla avoinna mahdollisuuksille, ei kaavamainen tai ihan vain tiettyä osaa ostava, vaan tarjouksista (eri kuin ale) ideoita saava. Käsityön tekemisessä onnistumisessa on sitten sitä jotakin samaa: tarttee satsata materiaalien tuomiin mahdollisuuksiin, niiden tuomiin kivoihin ideoihin, joiden toteutus voi vcarioida työn edetessä, eikä tethdä tarkan kaavan mukaan tiettyä."

581. Eri ammateilla on paitsi ammattitaitonsa myös taito vaalia tuon ammatin perustekemisten vaatimaa tilaa maailmassa ja niiden vaatimaa rauhaa, niiden voimavaroja ja niiden pilaantumattomina säilymisen edellytyksiä. ja yleensä ihminen, joka on lapsesta asti tuolle alalle suuntautunut, sen ihailija, vaalii juuri noita perusedellytyksiä erityisen hyvin, laatien niillä pohjan tuon alan työn tekemiselle ja senlaadulle, ammatin hyvähenkisyydelle ja sen tarpeelliselle paikalle maailmassa, pelkän kaavamaisen suorittamisen ja degeneroitumisen sijaan. Esim. puutöissä tarvitaan liikunnan taitoja ja omakohtaisuutta, liikunnassa taas tervettä järkeä, tunteiden kuuntelemista ja terveitä elämäntapoja, omalla tavalla tekemistä, muihin mielekkäästi vertaamisen taitoja oppimisessa ja jonkinlaista hauskanpitomieltä sekä moraalia.
Blogistani http://parantamisesta.blogspot.fi
"C669. Ammattitaidosta
Monela alalla ammattitaito ei ole vain ko alan asioiden osaamista, vaan se vaatii paljon suurempaa lahjakkuutta, sen vaalimista, mitä ei oleääneen ainakaan kovin laajalti sanottu ja mitä eivät kaikki osaa mutta mika on tervehenkisyyden vaatimus. Esim. puutöissä tarvitaan tervehenkistä liikunnallisuutta ja oman version tekemistä onnettomuusvaaran välttämiseksi, samoin tarvitaan tunteiden kuuntelemista työntekotavoissa ja tervehenkisyyttä siinä, mikä on minkin asian tai arvon tai tekemisentavan oaikka kokonaisuudessa, terveitä elämäntapojakin, luulen. Vastaavasti liikunnassa on tehtävä omalla tavallan, ei voi liikkua kuin olisi jonkun muun kroppa, voimat, taidot, luonteenlaatu, motivaatio, kiehtoutuneisuus tietyistä asioista, yms, ja tarvitaan tervehenkistä tunteidenmukaisuutta, motivaatiota, viisautta, taitoa, pitkälti myös terveitä elämäntapoja, tervehenkistä sosiaalisuutta, elämänviisautta ja hyvää tahtoa,maailman huolehtimista hyvälle tolalle.
Vastaavasti siis ammateissa tarvitaan monen sellaisen ison asian vaalmista, mitä ei ole erikseen opetettu ainakaan niin suurella painotuksella, niin tarkkaan vahdittu, vaan jotka kantavat ammattitaidon ja kantavat ammatin vaikutuksen hyväätekeväksi yhteiskunnassa ja elämissä, kantavat ammatin aseman tervehenkiseksi, vaikak se muuten olisi joku vain, vähän niin kuin yleissivistys ja terveet elämäntavat sekä tervehenkinen vastuuntunto ja oikeudenmukaisuus.
Hoitoaloilla näitä kai ovat mm tervehenkisyys, hyvän tahdon saaminen pysymään loppuunkuluttamatta, liian lätsähtävän sosiaalisuuden välttäminen ja tervehenisyys sekä terveet elämänvalinnat sen sijaan, ihmisten oman elämänviisauden arvostaminen, taitotasoerojen tunnistaminen oikein tai ainakin oikeansuuntaisesti, hoitotapojen käytett'vyyden rajojen kuunnioitaminen, vaihtoehtoisten hoitomuotojen salliminen ja tukeminen etenkin siellä, missä toimivat hyvin, itse terveenä pysyminen ja siihen hoitoalan työpaikalla sekä potilaita, vieraita että hoitoalojen ihmisiä tukevat elämäntavat ja arvot, oman vaikutuksen sovittaminen osaksi yhteiskuntaa rakentavalla tavalla ja vastuuntuntoisesti, tervehenkisesti. Mutten osaa näitä oikein luetella, kun en itse ole hoitoalojen tyyppinen ihminen ekä hoitoaloja tunne."

582. Lainaus blogistani http://learntalents.blogspot.com tonttuaiheisesta (saunatonttu, riihitonttu,...) kirjoituksesta "Gnomes..."
"
14. October 2018   When someone reads gnome tales and is fascinated by them, he/she typically thinks of what is nice to do in life, what are good nice ways of doing and living. So he /she is pondering about what is good life and what kinds of things to do fascinate him/her. So it is his/her place in the world that he/she ponders about: the things he/she would like as his/her work for tens of years propably,and the place in the society that he/she would be satisfied with, find his/her life comfortable and nice, enjoy it and be in harmony with the demands of the world. So it is a big thing,possible first in dreaming and then in hobbies, short jobs and as the final profession that he/she adapts to, transforms to be alike the job. And there is lightness in such ways of doing: the person has found his/her place in the wolrd, his/her own areas of life and his/her good pleasant well working ways of doing and living, in harmony with traditions which now serve to rise the skill level in doing and in ways ofliving higher than the individual alone usually can."

583. Yliopistolla matematiikassa mutta kai monella alalla laajemminkin, tyhmät ammattilaiset olettivat, ettei lahjakkaita eikä järkeviä ole montaa ja niin pakottivat alalle koulussa pärjääneitä tms muille aloille haikailevia. Yleensä kullekin alalle haluavilla olisi lahjakkuutta ko alalle monella, tai voisi kehittää sitä, mutta taktiikka heillä on väärin: opiskelevat liian tarkkaan kopioiden uuvuksiin asti, ovat huithapeleita kuin kukkakedolla ja pilaavat ymmärryksensä tilanteesta ja alasta alaan liittyvillä seksihurjasteluilla. Sen sijaan pitäisi olla itsenäistä ymmärrystä, arkijärkeä ja vapaa-aikamaista monialaisuutta ajattelussa samalla, kun opiskelee alan perusasiat pääpiirteissään, oppien, ei tarkkaan kopioiden, laittaen ideoita korvan taakse, taidoissa kehittyen, hyvää laatua ja itsenäistä panosta tavoitellen. Lisäksi pitäisi olla muutakin elämänpiiriä, muidenkin elämänalojen harrasytamista, jottei ymmärrys yksialaistu liikaa. Ja seksihurjastelut pitäisi luokitella sosiaalisten suhteiden piiriin kuuluvksi: millaisessa seurassa haluart elämäsi elää, eikä alan opintojen aiheisiin sotkettuna ymmärryksen kadottamisen tuovana. Mutta olisi hyvä, että olisi muidenkin alojen ihmissuhteita, jotta ymmärtäisi, että on kovin monta mielekästä mittapuuta, joilla voidaan taitoja, asioita, elämää ja maailmaa arvioida.

584. Pikakoulu-blogissani,jossa on mm kovin hyödyllinen arkijärkisen objektiivisen ajattelun kurssi (helppo!) http://pikakoulu.blogspot.com/2011/11/ajattelukurssi.html ja älynkohotusohjeita (selaa blogia varhaisimmista krjoituksista lähtien), on myös kohta tavallisten kompastuskivien ylittämisestä http://pikakoulu.blogspot.com/2011/11/ajattelukurssi.html jossa on mm insinöörialojen laajemman ajattelukyvyn kompastuskivistä (siis myös esteenä ammatin vaihtamisessa pois insinöörialoilta) ja (insinöörialojen töissä ja opinnoissa edullisen) matemaattisen lahjakkuuden oppimisesta jotakin, sekä ajattelukykyyn vaikuttavista tekijöistä laajemmin kuten päähänpistot, idolit, tunteet, kehonkieli, taiteet ja uskonnot.

585. Tervola-nimen kerrotaan opettaneen sennimiset ja heiltä oppinsa saaneet niin taitaviksi parantajiksi, että pääsivät ilman lääketieteen koulutusta lääkäreiksi ja sairaanhoitajiksi. Siksi olen varmuuden vuoksi kirjannut ylös vaikutelmiani parantamisesta, terveisiin elämäntapoihin vertaamalla syntyneitä. Tuossa blogissa on jo monen monta blogikohtaa, mutta selaamalla hakemistoa ja lukemalla siitä etenkin samantapaisten vaivojen ryppäitä, joissa on kussakin parannuskeinoyritelmä "ja"-sanan jälkeen, ja arvelemalla kustakin, että voisikohan jollakin tuollaisella parantua (ja millainen versio se tarkemmin olisi), kuulostelemalla omaa näkemystään, omia vaikutelmiaan terveenä pysymisestä ja tervehtymisestä, voisi ehkä oppia paljon parantamisesta, mutten varmasti tiedä: http://parantamisesta.blogspot.com . Mutta jos lääketieteen alalle aikoo, niin täytyisi jotenkin ensin oppia, miten olla itse sairastumatta, vaikka altistusta olisi paljon.

586. "19. maaliskuuta 2019   Tässä joku päivä mietin, voiko omalla lähestymistavallaan, elämäntavallaan yms valita esim, paljonko on luontoa tai jotakin rakastamaansa asiaa elinympäristössään, ja mietin, voisiko siitä tehdä laulun, ja niin kokeilin, vaikka oli musiikin kannalta huono päivä, jotenkin monotoninen, mutta niin sävelmän palasesta tuli pidempi, jo laulun pituusluokkaa ainakin lähes tulkoon:
"Ei kommentteja:

Lähetä kommentti